Kategoria: Uncategorized

KONTROLA SZUMÓW INFORMACYJNYCH

Dzięki owej własności, komputer pozwala odzyskać czas, prze­znaczony na nie zawsze skuteczną kontrolę wiedzy i umiejętności uczniów przez nauczyciela oraz oparte na często nietrafnej diagnozie, utrwalanie nowego materiału. W ten sposób komputer umożliwia zastąpienie wy­rywkowej, łańcuchowej kontroli, np. odmiennym intelektualnie i emocjo­nalnie – rozwiązywaniem problemów. Ważne wydaje się również dostrzeżenie roli komputera w koiygowaniu zakłóceń informacyjnych, pojawiających się w tradycyjnym procesie kształcenia na linii nauczyciel-uczeń. Tylko przy spełnieniu powyższych warunków nauczyciel jest w stanie kontrolować szumy informacyjne, eliminować je lub wprowadzać: inten­cjonalnie w ramach celowych zabiegów metodycznych. Rownoczesm pomiędzy szumem i informacją mogą wystąpić następujące relacje.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!